Naisvuoren näkötorni

Naisvuoren näkötorniin ilmianen sisäänpääsy tapahtumapäivänä klo 9-14.

Turvallisen ilakoinnin takaamiseksi Naisvuoren toimintapäivä järjestetään erityisjärjestelyin ja toimintoja on sen vuoksi rajattu.