Tutkija Pii – värilaboratorio

Pisteellä valmistetaan erilaisia värejä kuoppalevylle. Pisteellä voi myös valmistaa liukuvärejä
koeputkirivistöön ja tutkia pintajännitystä.